GAME OVERBetmenu iz pupka iskace batarang i probija ti creva. Polako i bolno umires.